Společnost BBS servis, s.r.o. je držitel
všech potřebných oprávnění a certifikací
k provádění této činnosti